Deelname abonnement


Via de pagina Registreren op deze website kunt u zich aanmelden voor een abonnement. U kunt kiezen tussen een gratis en een betaald abonnement. Kiest u voor het betaalde abonnment dan krijgt u korting op de fotobewerkingsprijs. Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Picario
De Kleuradvies website is een online dienst die wordt aangeboden door Picario een Lucrasoft Visual BV company te Hendrik Ido Ambacht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van Lucrasoft Visual BV van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Lucrasoft Visual BV worden aangeboden via de Kleuradvies website.

Artikel 3 - Duur van het abonnement, wijzigen en opzeggen
3.1 - Maandabonnement: u kunt uw abonnement iedere maand schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand, of omzetten in een gratis of jaarabonnement.
3.2 - Jaarabonnement: de contractduur van het door u gekozen aanbod is 12 maanden. Daarna maandelijks opzegbaar.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
De website applicatie wordt geleverd “AS IS”. Lucrasoft Visual BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de Kleuradvies website.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 - Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW.
5.2 - Alle prijzen en tarieven in Euro's.

Artikel 6 - Betaling fotobewerking 
6.1 – Lucrasoft Visual BV levert de bewerkte foto’s aan een gebruiker voordat betaling heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen tussen Lucrasoft Visual BV en gebruiker.
6.2 – Gebruiker ontvangt per post of per e-mail een factuur als PDF document. De betaling dient binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden.
6.3 – Picario behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang tot de website tijdelijk of definitief te ontzeggen indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Artikel 7 - Geschillen
7.1 - Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2 - Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding te Rotterdam.
7.3 - Bij geschillen over de uitleg van deze leveringsvoorwaarden indien deze voorwaarden ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Artikel 8 - Disclaimer
8.1 - Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de in deze website gepresenteerde kleuren en prints van kleurstalen en kleurvisualisaties afwijken van originele kleurstalen van verffabrikanten en de kleur die uiteindelijk in de praktijk wordt toegepast. Er geldt geen garantie op de kleurnauwkeurigheid.
8.2 - Een optimale realisatie van het kleuradvies ten aanzien van kleurnauwkeurigheid, kleurechtheid en levensduur van het schilderwerk kan uitsluitend worden verwacht indien op een vakkundige manier gebruik wordt gemaakt van de verfproducten van het gekozen merk.